Dark Light

quality

Cilesia dhe gjendja e produkteve

LV4Tech tregton disa produkte qe kategorizohen si me poshte:
NEW – Produktet jane te reja, ne kuti, te pa hapura ose te pa perdorura me pare.
NEW (other)– Produktet jane te reja, me ose pa kutine origjinale qe nuk jane te perdorura me pare, por jane te hapura dhe kane qene te ekspozuara ne vitrine per nje periudhe kohe.
USED/Refurbish (te perdorura)- Jane produkte qe nuk kane pasur asnje defekt por jane produkte qe jane perdorur me perpara nga nje perdorues tjeter dhe kane kaluar ne nje proces pastrimi dhe fshirje e cdo dokumenti apo infomacioni te meparshem, si dhe riparime te vogla per ta bere serish funksional dhe ndahen ne dy kategori.
USED Grada A: Produkte te cilesise me te larte, pa thyerje, gervishtje, shtremberime apo cfardo lloj defekti. Mund te kene vija te vogla apo gervishtje ne kase por qe jane te pa perfillshme. Gjendja e punes eshte optimale.
USED Grada B: Produkte qe mund te kene demtime te lehta: thyerje, krisje, gervishtje, shtremberime etj. Mund te kene vija apo gervishtje ne kase qe mund te jene te dukshme. Gjendja e punes eshte optimale dhe jane vetem demtime te lehta fizike.

ORIGJINA

Cdo produkt si Kompjuter, Laptop, Ekrane, Komponent, Aksesore etj.. jane te gjitha te importura nga Gjermania ne 95% te rasteve apo vende te tjera te bashkimit europian si dhe me standartet me te larta te kualitetit dhe cilesise Europiane.