Dark Light

Terma dhe Kusht

This Agreement was last modified on 29 June 2019.

Mirësevini në faqen onlite të LV4Tech Computers. Këto Kushte  përcaktojnë shërbimet që ne ofrojmë dhe përdorimin e faqes web. Duke përdorur faqen web të LV4Tech ose shërbimet tona, ju nënkuptoni që keni lexuar, kuptuar dhe keni rënë dakort me këto Kushte. Ju bini dakort që në këto Kushte Shërbimi të përfshihet edhe Politika e Privatësisë së LV4Tech të cilën mund ta gjeni duke klikuar ketu. Disa pjesë të faqes web nuk janë të aksesueshme  nësë nuk regjistroheni. Nëse ju nuk bini dakort me Kushtet e Shërbimit dhe me Politiken e Privatësisë, nuk mund të përdoni faqen web ose shërbimet tona në asnjë mënyrë.

PROCEDURA E KRYERJES SË BLERJES ONLINE

Për të kryer blerje online:

 • Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
 • Duhet te kryeni regjistrimin ne web; Duke krijuar nje Username, Adresen e e-mailit dhe nje password personal.
 • Klienti që dëshiron të kryejë një blerje në këtë faqe; Pas regjistrimit, te Account Dashboad Klienti duhet të rregjistroje emrin, mbiemrin, adresën e E-mail, numrin e telefon qe jane te detyrueshme per porosite online dhe fushat e tjera opsionale nese e shikon te arsyeshme. Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij apo adresen e tij. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet I fshehtë nga Klienti dhe të mos zbulohet tek persona të tjerë. Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale te hapësira tij ne Dashboard si dhe ka mundesine e gjurmimit te porosise.
 • Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e web dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.
  LV4Tech nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër I cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.

Pagesa e kryer ne PayPal ose Bebit/Credit Card.

Klienti ka mundesine e perzgjedhjes se pageses se fatures nepermjet PayPal ose Bebit/Credit Card te ofruar dhe ate nga PayPal ne rast se nuk keni llogari ne paypal.

 • Pagesa e kryer ne kete menyre nenkupton qe ju jeni dakort me blerejen e produktit/produkteve dhe jeni te vetdijshem per ate cka po blini, ketu perfshihet, gjendja e produktit, garancia, kthimet, rimbursimet, tarifat shtese etj…
 • Po pranoni qe produkti eshte ne ate gjendje te cilin e keni pare ne pershkrim, perjashto ketu fotografite pasi mund te kete gabime te vogla ne detaje apo kualitet.
 • Nuk mbajme pergjegjesi ne rastet kur llogaria juaj eshte perdorur nga dikush tjeter apo eshte vjedhur etj..
 • Ne rastet kur klienti kerkon rimbursim per pagesen e kryer per arsyet e veta, dhe produkti eshte postuar per transport, do te mbahet komision 5% e vleres totale plus kosto transporti, dhe pjesa tjeter do ti kthehet klientit.
 • LV4Tech kryen rimbursime 100% vetem ne rastet kur nuk e ka te mundur permbushjen e porosise sipas specifikave te publikuara per produktin, apo dhe kur produkti nuk eshte postuar ende.
 • Kjo menyre pagese ka kosto shtese(fee) per transaksionin e kryer ne varesi te shumes.
 • Shuma maximale qe mund te blini ne faqen tone eshte 1200€, per kerkesa apo produkte specifike me vlere me te larte mund te kerkoni per ritje limiti.

Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit te LV4Tech. LV4Tech nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.

Procedura per Aplikim per financim me keste Online.

Klientet qe nuk mund te vijne ne dyqan mund te bejne aplikimin per kredi online, duke plotesuar formularin me fushat e kerkuara.

 • Te gjitha informacionet personale ruhen sipas politikave tona te privatesise.
 • Me plotesimin e formularit nuk nenkuptohet qe kredia eshte e miraturar, pritet konfirmimi i bankes.
 • LV4Tech rezervon te drejten te terhiqet ne cdo moment nga aplikimi deri ne momentin qe kredia miratohet nga banka.
 • Klienti rezervon te drejten te terhiqet ne cdo moment nga aplikimi i kryer deri ne momentin qe kredia miratohet nga banka.
 • Ne momenitn qe kredia miratohet nga banka dhe disbursohet, LV4Tech nuk ka me ne dore asnje procedure per anullimin e saj.
 • Kredia mundesohet nga UnionBank dhe pagesa e kesteve eshte detyrim ligjor qe ju duhet ta permbushni.
 • Kredia jepet per te gjitha produktet qe ne shesim dhe i disponojme ne stock, jo per produkte qe nuk i disponojme apo leke(Cash).
Duke qene se tregu i karta grafike eshte bere shum dinamik, stocku qe kemi ne dyqan eshte i limituar. LV4Tech mund te siguroje cdo model qe interesoheni me porosi ne nje kohe shume te shkurter. Nese jeni te interesuar mund te na lini emailin tuaj (dergo email ne [email protected] me text GPU Notification) dhe do te njoftoheni cdo dite per modelin,sasine dhe cmimin. .
+