Dark Light

Keste

LV4Tech mundeson blerjen e te gjitha produkteve me keste mujore nga 1-36Muaj me disa alternativa…

TASHME MUND TE BENI APLIKIM ONLINE DUKE KLIKUAR KETU

Me UnionBank:

 • Aplikimi: Vetem me karte ID ose Pashaporte
 • Afati miratimit: 2 -24 ore.
 • Aplikanti duhet te jete ne mardheni pune me sigurime per 3 muajt e fundit.
 • Duhet te jet shtetas Shqiptar dhe mbi 18vjec. ne disa raste mbi 23vjec.
 • Afati kredise varjon sipas deshires nga 1 deri 36Muaj.
 • Interesi fare i ulet. 10.9% pa kosto administrimi.
 • Aplikmi kryhet duke u paraqitur ne dyqan ose online.
 • Shuma: 5,000 Lek deri 200,000 Leke

Shembull: Shuma 50,000 Lek. Afati: 12Muaj. Pagesa mujore 4,600 Leke, Interesi total qe i paguan bankes per 12 muaj: 5300 Leke.

Me IuteCredit

 • Aplikimi: Vetem me karte ID ose Pashaporte
 • Afati miratimit: 10-30Minuta.
 • Aplikanti duhet te jete ne mardheni pune me sigurime per 3 muajt e fundit.
 • Duhet te jet shtetas Shqiptar dhe mbi 18vjec. ne disa raste mbi 23vjec.
 • Afati kredise varjon sipas deshires nga 1 deri 18Muaj.
 • Interesi i moderuar. 15% plus kosto administrimi.
 • Aplikmi kryhet vetem duke u paraqitur ne dyqan.
 • Shuma: 5,000 Lek deri 140,000 Leke

Shembull: Shuma 50,000 Leke. Afati: 12Muaj. Pagesa mujore 5,820 Leke, Interesi total qe i paguan bankes per 12 muaj: 19,850 Leke.

Pagesa me keste me 0% Interes!

 • E vlefshme per te gjitha produktet qe ne disponojme.
 • Aplikmi i njejte dhe vetem me proceduren me UnionBank
 • E vlefshme per te gjitha produktet me cmimin original te shitjes.
 • Perfshihen dhe produktet qe jane me ulje apo oferte por jo me cminin e ulur apo te ofertes.
 • Periudha nga 6-12 muaj ne varesi te produktit dhe shumes.
 • Aplikmi kryhet duke u paraqitur ne dyqan ose online.

Shembull: Neqoftese nje produkt eshte ne oferte nga 600€ ne 500€ cmimi i references per ta paguar me 0% do te jete 600€. Dhe kjo shume pjestohet me numrin e muajve qe do te meret kredia. Pra 600€/12Muaj=50€ /muaj.

Kredia mundesohet nga institucionet financiare si me siper dhe jo direkt nga LV4Tech. Ju kujtojme qe pagimi i kesteve eshte detyrim ligjor dhe konsiderohet kundravajte penale ne rast mospagimi.

Duke qene se tregu i karta grafike eshte bere shum dinamik, stocku qe kemi ne dyqan eshte i limituar. LV4Tech mund te siguroje cdo model qe interesoheni me porosi ne nje kohe shume te shkurter. Nese jeni te interesuar mund te na lini emailin tuaj (dergo email ne [email protected] me text GPU Notification) dhe do te njoftoheni cdo dite per modelin,sasine dhe cmimin. .
+